Przegląd regałów magazynowych - Maja 2

Regały magazynowe to obecnie podstawa wyposażenia każdego magazynu i co do tego nikt nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Należy jednak pamiętać o tym, że zawsze musimy dbać o dobry stan tychże regałów, tak, by nie stwarzały one żadnego zagrożenia ze względu na swój kiepski stan techniczny. Oznacza to, że po pierwsze warto jest każdego dnia przeprowadzać powierzchowną kontrolę oceniającą stan regałów i zgłaszać pracodawcy wszystkie ewentualne uchybienia i usterki. Natychmiastowe reagowanie najlepiej zapobiega wypadkom i tragediom. Drugą kwestią jest przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych regałów magazynowych. Taki przegląd regałów magazynowych pozwala nie tylko ujawnić usterki regałów, ale przede wszystkim ocenić ich stan techniczny i wskazać ewentualne zagrożenia, które często nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

Przegląd regałów magazynowych Maja 2

Przepisy nie określają dokładnych odstępów czasowych dokonywania takich przeglądów technicznych, nie oznacza to jednak, że można je bagatelizować. Wprost przeciwnie, lepiej wdrożyć do firmy system przeglądów, który obejmowałby powierzchowne przeglądy codzienne, szersze przeglądy cotygodniowe oraz drobiazgowe przeglądy okresowe. Za uszkodzenia regałów magazynowych najczęściej odpowiada sam przechowywany na nich towar lub też urządzenia transportowe, jak np. wózki widłowe, dlatego też zaleca się ostrożne z nimi postępowanie. Co do korzystania z samych regałów, to należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.